ZESPӣ SZKӣ W STRZYEWIE

"Cel ma sens wwczas, gdy pomaga ci rosn,

a wzrastasz przez zdobywanie go,

a nie samo osignicie"

                                                                           [Antoine de Saint-Exupry]

FILIALNA SZKOA PODSTAWOWA W TURZYCH ROGACH